IZVORI 

1.   Jajić I. i sur. Spomenica Klinike za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Medicinskog  fakulteta 

      Sveučilišta u Zagrebu KB „Sestre  milosrdnice“.  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KB „Sestre milosrdnice“,

      1996, str. 1–176.

2.   Spomenica Sto pedeset peta obljetnica Kliničke bolnice  „Sestre milosrdnice“ 1846-2001, Zagreb,2001.

3.   Jajić I, Jajić Z. Razvoj reumatologije tijekom dva tisućljeća. Birotisak, Zagreb, 2008, 1-459.    

4.   Jajić Ivo. Život s reumatologijom. Medicinska naklada, Zagreb, 2009 ,1-204.

5.   Ivanišević G (ur). Ivo Jajić Memorial Volume Dedicated to 60th Birthday. Reumatizam, Zagreb, 1992,1-181.

6.   Dugački V. Jajić, Ivo.  Hrvatski biografski leksikon, 6,  I-Kal, Leksikografski zavod « Miroslav Krleža», Zagreb,2005.

7.   Tko je tko u hrvatskoj  medicini, Golden marketing, Zagreb, 1994.       

8.   Who's Who in medicine. International  Biographical  Centre, 1999.

9.   Vodeći  hrvatski  liječnici , Institut za vrednovanje i praćenje znanstvenih i stručnih  postignuća  i  Hrvatski

       liječnički zbor, Zagreb, 2004.

10. 45. godišnjica Akademije  medicinskih znanosti Hrvatske. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb 2006.

11. Moll J.M.H.  Ankylosing spondylitis – A Portrait Survey. Sheffield, 1987.

12. Labar B, Petrak J. Razvoj i postignuća u području  kliničke medicine . U:Pećina M, Klarica M, ur. Medicinski fakultet

      Sveučilišta u Zagrebu 1917-2017. Sveučilište u Zagrebu- Medicinski fakultet, Zagreb,2017.

13. Delimar D. Katedra za ortopediju. U: Pećina M, Klarica M, ur. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1917-2017.

      Sveučilište u Zagrebu- Medicinski fakultet, Zagreb,2017.

14. Perić P. Katedra za  fizikalnu medicinu i opću rehabilitaciju. U: Pećina M, Klarica M, ur. Medicinski fakultet Sveučilišta

     u Zagrebu 1917-2017. Sveučilište u Zagrebu- Medicinski fakultet, Zagreb,2017.

15. Markulin H. Nastavna i stručna literatura. U: Pećina M, Klarica M, ur. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

      1917-2017.  Sveučilište u Zagrebu- Medicinski fakultet, Zagreb,2017.

16. Jajić Z. Biografija i bibliografija prof.dr.sc. Ivo Jajić. Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI), 2020.